Mooie Tanden Voor Iedereen

  Tandartskosten aftrekbaar

  Tandartskosten worden niet volledig vergoed vanuit de basisverzekering en dient u deels mogelijk zelf te betalen. Mogelijk heeft u een aanvullende tandartsverzekering afgesloten. Maar wist u al dat tandartskosten die niet vergoed worden, in sommige gevallen aftrekbaar zijn bij de inkomstenbelasting*?

  Welke kosten zijn fiscaal aftrekbaar?

  In uw jaarlijkse belastingaangifte is ook een aftrekpost voor specifieke zorgkosten* opgenomen. Hieronder vallen ook de volgende kosten voor de tandarts:

  • Zonder aanvullende verzekering:
   Alle tandartskosten welke boven het drempelbedrag uitkomen.
  • Met aanvullende verzekering:
   Tandartskosten die het aanvullend verzekerde bedrag overschrijden en boven het drempelbedrag uitkomen.

  Wat is een drempelbedrag?

  Het drempelbedrag hangt af van uw inkomen en of u een fiscale partner hebt. Het drempelbedrag wordt jaarlijks door de Belastingdienst vastgesteld. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over het drempelbedrag (zie ook onderstaande kolommen).

  Eigen risico en eigen bijdrage

  Eigen risico
  Indien u het eigen risico nog niet heeft opgemaakt en u maakt kosten, is het gedeelte van uw eigen risico nietaftrekbaar van de inkomstenbelasting.

  Eigen bijdrage
  Wanneer u wel een vergoeding ontvangt van uw zorgverzekering maar een eigen bijdrage van toepassing is, is dit niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
  Zo bedraagt de eigen bijdrage voor bijvoorbeeld een kunstgebit 25% van de kosten. Deze bijdrage is niet aftrekbaar.

  Drempelbedrag 2017

  U heeft niet het hele jaar een fiscale partner
  U berekent dan alleen de aftrekbare specifieke zorgkosten waar u zelf recht op hebt.

  JaarinkomenDrempelbedrag aftrek zorgkosten
  < € 7.647,-€ 131,-

  € 7.647,- t/m

  € 40.619,-

  Zelf te berekenen:
  1,65% van het inkomen
  € 40.619,- >Zelf te berekenen:
  € 670,- + 5,75% van het bedrag boven
  € 40.619,-


  U heeft wel het hele jaar een fiscale partner
  U telt de specifieke zorgkosten van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Voor de berekening van de drempel telt u ook uw drempelinkomen en dat van uw fiscale partner bij elkaar. Dit geldt ook als u een deel van het jaar een fiscale partner hebt en kiest om het hele jaar fiscale partner te zijn.

  *Let op: Er moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden, zie www.belastingdienst.nl.

  TOP