Mooie Tanden Voor Iedereen

  Tarieven 2017

  De kosten voor de tandheelkundige behandelingen zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zijn dus voor iedereen gelijk.

  Er is op het moment veel gaande betreffende de tarieven van tandartsen en andere behandelaars in de mondzorg. Bij Houben Mondzorg worden maximaal de vastgestelde UPT-tarieven gehandhaafd door onze specialisten. U zult nooit te veel of meer dan deze vastgestelde tarieven betalen. Afhankelijk van de wettelijk vastgestelde eigen bijdrage en eigen risico’s (persoonsgebonden) kunt u de gehanteerde tarieven die Houben Mondzorg hanteert via deze site inzien.
  Houben Mondzorg stuurt uw nota rechtstreeks naar de gecontracteerde zorgverzekeraars. U hoeft dus niet vooruit te betalen. Het betreft alle zorgverzekeringen die vallen onder: CZ, VGZ, Achmea en Menzis.
  Steeds meer verzekeringen bieden de mogelijkheid voor rechtstreekse declaratie. Heeft Houben Mondzorg een mondzorgovereenkomst afgesloten met uw zorgverzekeraar, dan ontvangt u uw nota via uw zorgverzekeraar. Na aftrek van uw vergoeding ontvangt u een restantnota van uw verzekeraar. Maar uiteindelijk blijft u als cliënt verantwoordelijk voor de betaling van de tandartsnota.

  Tarievenlijsten

  Vanaf 1 januari 2017 is er een nieuwe prestatielijst. De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en deze zijn voor iedereen gelijk. Klik op onderstaand onderwerp om de tarievenlijst te bekijken:

  - Tarievenlijst Tandheelkundige Zorg
  - Tarievenlijst Orthodontische Zorg

  Eigen risico

  Het wettelijke bepaald eigen risico (€ 385,- per kalenderjaar) is van toepassing op alle vergoedingen die plaatsvinden vanuit de basisverzekering. Dit is een regeling die wettelijk bepaald is en hier kunnen wij als Houben Mondzorg niets aan doen. Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering vallen buiten het wettelijke gestelde eigen risico. Naast het eigen risico kan er ook sprake zijn van een eigenbijdrage. Dit is vaak afhankelijk van uw verzekeraar.
  Verzekeraars met wie Houben Mondzorg contracten voor 2017 heeft afgesloten zijn:

  Nog niet alle zorgverzekeraars hebben overeenkomsten aangeboden. het streven van Houben Mondzorg is om overeenkomsten te sluiten met alle grote zorgverzekeraars.

  Houben Mondzorg, vestiging Beek:
  zorgverlenersnummer: 0020099.

  Houben Mondzorg, vestiging Maastricht:
  zorgverlenersnummer:002237.

  Houben Mondzorg, vestiging Zuyderland ziekenhuis te Sittard-Geleen:
  zorgverlenersnummer: 002235.

  Neem voor meer informatie over Tarieven of voor het maken van een afspraak contact op met Houben Mondzorg:
  Tel. 088 - 500 21 00

  TOP