Mooie Tanden Voor Iedereen

  Kindertandheelkunde

  Een gezond gebit is niet alleen mooi, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Helaas is gebleken dat de mondhygiëne van de jeugd verslechtert. Behalve de halfjaarlijkse controle zijn onder andere een goede poetsinstructie en preventie, ofwel het voorkomen van gaatjes, belangrijke aandachtspunten. Het tandglazuur kan immers worden aangetast door zuren uit dranken en voedsel.

  Regelmatig tandartsbezoek

  Jongen bij tandartsOmdat het glazuur nog niet is uitgehard, zijn kinderen gevoeliger voor gaatjes en tanderosie dan volwassenen. Daarom raden wij aan om tweemaal per jaar de tandarts te bezoeken. Die controleert de mondgezondheid en geeft waar nodig advies voor mondhygiëne. Door al op jonge leeftijd mee te komen, maakt uw kind spelenderwijs kennis met de tandarts en de tandartspraktijk. Door fluoridebehandelingen en sealen kan het tandbederf bij schoolgaande kinderen nagenoeg geëlimineerd worden. Niet voor niets vergoedt de basisverzekering alle tandheelkundige controles en verrichtingen bij kinderen van nul tot en met achttien jaar, met uitzondering van kronen, bruggen en orthodontie.

  Vanaf één jaar: tweemaal per jaar mee naar de tandarts

  Volgens deskundigen zou regelmatig tandartsbezoek moeten beginnen op het moment dat een kind één jaar oud is. Ook blijkt uit onderzoek dat kinderen die vanaf hun tweede regelmatig hun tanden laten controleren een beter gebit hebben dan leeftijdgenootjes die pas later gaan. Als cariësactiviteit op tijd geconstateerd wordt, hoeft er helemaal geen gaatje te ontstaan.

  Neem voor meer informatie over Kindertandheelkunde of voor het maken van een afspraak contact op met Houben Mondzorg:
  Tel. 088 - 500 21 00

  TOP