Mooie Tanden Voor Iedereen

  Algemene tandheelkunde

  Algemene tandheelkunde omvat onder meer het planmatig verhelpen van algemene klachten. Ook periodieke gebitscontroles en -saneringen vallen hieronder. Het is dan ook van groot belang uw gebit jaarlijks te laten controleren en goed te laten monitoren.

  Wij adviseren u minimaal één tot twee keer per jaar een controleafspraak te maken. Eventuele aandachtspunten worden tijdig ontdekt en de tandarts kan waar nodig een geschikte vervolgaanpak met u doornemen. Tijdens een eerste consult komt op de eerste plaats uw algemene tandgezondheid aan de orde. Ook inventariseert de tandarts wensen en eventuele klachten. Vervolgens vindt een uitgebreid onderzoek van gebit, tandvlees en slijmvliezen plaats. Afhankelijk van de situatie kunnen röntgenfoto’s noodzakelijk zijn.

  Bij complexe situaties kan een tweede bezoek nodig zijn. Dan maakt de tandarts studiemodellen en kleurenfoto’s. Indien nodig wordt een behandelvoorstel inclusief bijbehorend kostenplaatje opgesteld.

  Neem voor meer informatie over Algemene tandheelkunde of voor het maken van een afspraak contact op met Houben Mondzorg:
  Tel. 088 - 500 21 00

  TOP