Mooie Tanden Voor Iedereen

  Garantie en certificering

  Garantie op medisch handelen is niet wettelijk geregeld. Er zijn veel factoren van invloed op het eindresultaat en de levensduur van een geleverde prestatie die buiten de invloedsfeer van de behandelaar liggen. Volgens de wet heeft de behandelaar een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Er is wel een zorgplicht die eruit bestaat dat er zorg verleend dient te worden volgens de beroepsstandaard.

  Aangezien Houben Mondzorg meent dat er in de drie centra door verschillende behandelaars kwaliteit wordt geleverd, gelden met betrekking tot een aantal behandelingen, vermeld in de tarievenlijst, toch specifieke garantievoorwaarden.

  Vullingen

  Op de vullingen die in onze praktijk worden gelegd, geldt een garantie van één jaar op breuk, tenzij bij onderzoek blijkt dat een herbehandeling niet mogelijk is en een alternatief behandelplan noodzakelijk is.

  Uitneembare prothetische voorzieningen

  Het plaatsen van uitneembare prothetische voorzieningen is inclusief één jaar nazorg. Met inachtneming van de hierna genoemde beperkingen staat Houben Mondzorg in voor de deugdelijkheid van geleverde prothesen en verlenen we daarop één jaar volledige garantie. Reclames wegens gebrekkige pasvorm als gevolg van het latere slinken van de kaken, zijn niet aanvaardbaar.
  Een garantie vervalt indien door de patiënt of door derden werkzaamheden c.q. wijzigingen aan de betreffende prothese zijn uitgevoerd.

  Kronen en bruggen, al dan niet op implantaten

  Restauraties van gegoten materiaal of gefreesd keramiek, al dan niet met opgebakken porselein, worden vervaardigd op natuurlijke elementen en op implantaten. Houben Mondzorg geeft één jaar garantie op het loskomen van restauraties op natuurlijke elementen. Voor het loskomen van gegoten restauraties op implantaten geldt een garantie van twee maanden. Voor het opnieuw tijdelijk cementeren van deze restauraties geldt een tariefskorting van vijftig procent ten opzichte van het cementeren van definitieve restauraties. U wordt hierover als patiënt van tevoren ingelicht.
  De levensduur van kronen en bruggen op natuurlijke elementen stellen we op minimaal vijf jaar. Mochten deze gegoten restauraties voortijdig verloren gaan, dan gelden - mits de patiënt steeds voor de reguliere dan wel implantaatcontroles bij ons in de praktijk is geweest - de volgende garantievoorwaarden alleen op breuk en lekkage bij normaal gebruik.
  De garantie op het honorarium van de tandarts en het techniekwerk is als volgt.

  * Jaarlijks vermindert het garantiebedrag met twintig procent. Indien er binnen een jaar na plaatsing sprake is van behandeling onder garantie, dan wordt honderd procent van de kosten van herbehandeling vergoed. Indien er binnen één tot twee jaar na plaatsing sprake is van behandeling onder garantie, dan wordt tachtig procent vergoed. Indien er binnen twee tot drie jaar na plaatsing sprake is van behandeling onder garantie, dan wordt zestig procent vergoed. Indien er binnen drie tot vier jaar na plaatsing sprake is van behandeling onder garantie, dan wordt veertig procent vergoed. Indien er binnen vier tot vijf jaar na plaatsing sprake is van behandeling onder garantie, dan wordt twintig procent vergoed. Na vijf jaar vervalt de mogelijkheid op garantie.

  Voor gegoten restauraties op implantaten gelden de bovenstaande garanties indien de patiënt de uitneembare gebitsbeschermer ’s nachts draagt.

  Geen mogelijkheid op garantie

  In geval van melkgebitvullingen, wortelkanaalbehandeling, noodprothesen (tijdelijke prothesen), parodontologie, bleken, reparaties van gebitsprothesen ouder dan één jaar of reparaties van prothesen die niet door ons gemaakt zijn, bestaat er geen mogelijkheid op garantie.

  Mocht u verder nog vragen hebben, dan bespreekt Houben Mondzorg deze uiteraard graag met u.

  Certificering

  De vestigingen van Houben Mondzorg zijn in het bezit van het HKZ- Kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat Tandprothetische praktijk.
  Vestigingen zijn eveneens NEN-EN-ISO 9001:2008 gecertificeerd voor het leveren van tandprothetische zorg.
  Nummer: K49343/01
  Uitgegeven: 2009-05-15

  TOP