Mooie Tanden Voor Iedereen

  Het maken van een afspraak

  Wilt u een afspraak maken en wilt u graag dat wij contact met u opnemen voor het maken van een afspraak? Onder de rubriek Contact kunt u dit kenbaar maken, onze balie medewerkers nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Het verzetten of cancelen van een afspraak

  Bij Houben Mondzorg willen we graag iedereen behandelen in de tijd die we hiervoor reserveren. Natuurlijk kan het voorkomen dat u een afspraak niet na kunt komen. We vragen u vriendelijk een afspraak minimaal 24uur van te voren te annuleren. Op deze manier geeft u ons de mogelijkheid om de voor u gereserveerde tijd in te zetten voor een andere patiënt en zo de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Onze baliemedewerkster maakt uiteraard graag een nieuwe afspraak met u.  

  Helaas komt het in de gezondheidszorg steeds vaker voor dat cliënten zonder afmelding de gemaakte afspraak niet nakomen. Een landelijk probleem. Omdat de overheid van zorgverleners een efficiënte bedrijfsvoering verlangt en ons daarop afrekent, zijn wij gedwongen hieromtrent strenge maatregelen te nemen.

  Hoe gaat Mondzorg Houben om met het niet nakomen van gemaakte afspraken?

  • Het mag duidelijk zijn, dat u uw afspraak gewoon nakomt. Als u om een of andere rede niet op de afgesproken tijd bij ons kunt zijn, spreekt het vanzelf dat u ons tijdig - 24 uur van te voren - op de hoogte brengt. Wij hebben immers tijd, een behandelstoel en behandteam voor u gereserveerd en kunnen bij tijdige afmelding een andere cliënt inplannen.
  • Als u om de een of andere reden niet op de afgesproken tijd aanwezig kunt zijn, spreekt het vanzelf dat u ons tijdig – minimaal 24 uur van te voren – op de hoogte brengt. Dit zodat wij de kans krijgen uw afspraak z.s.m. weer in te plannen en de gereserveerde tijd voor iemand anders te gebruiken.
  • U krijgt altijd een herinneringsmail of sms tbv de gemaakte afspraak.
  • Bij de eerste niet nagekomen afspraak ontvangt u een waarschuwingsbrief tenzij anders besproken met een van onze medewerkers;
  • Komt u voor de tweede keer uw afspraak niet na, zijn wij genoodzaakt u de kosten van de behandeling in rekening te brengen.
  • Als richtlijn hanteren wij hier € 7,50 per 5 minuten gereserveerde behandeltijd; Natuurlijk hopen wij bovenstaande situatie absoluut te voorkomen. 

  Wij hopen u op gepaste wijze geïnformeerd te hebben.

  TOP