Mooie Tanden Voor Iedereen

  Disclaimer Houben Mondzorg

  Eigendom
  Alle content op www.houbenmondzorg.nl is eigendom van Houben Mondzorg bv of van derden die met publicatie van deze gegevens hebben ingestemd. Het op enigerlei wijze gebruiken van delen van deze website is verboden, tenzij Houben Mondzorg bv daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend.

  Zorgvuldigheid
  De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks deze zorg is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld.

  Aansprakelijkheid
  Houben Mondzorg bv sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de website, waaronder mede – doch niet beperkt tot – handelingen verricht door een gebruiker van de website die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie.

  De website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of button) naar de websites van derden. Houben Mondzorg bv heeft geen zeggenschap over die websites. Houben Mondzorg bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.

  TOP